Jump to content

LANDEIGENAREN IN NEDERLAND

Een waardevolle samenwerking tussen landeigenaren en European Energy

FAQ

Zonnepanelen en windturbines op akkers zijn een bron van inkomsten op lange termijn. Het is een economisch veilige investering met een stabiel rendement.

Zonne- en windenergie zijn zowel CO2-neutraal als een aantrekkelijk, aanvullend gewas voor landeigenaren die hun huidige landbouwactiviteiten willen voortzetten. Ook voor landeigenaren die hun huidige landbouwactiviteiten willen stopzetten zijn zonne-en windenergieprojecten aantrekkelijk. Zowel zonne- als windenergieprojecten zijn goedkoper geworden om te bouwen, terwijl de energiebronnen tegelijkertijd steeds populairder worden.

Zonnepanelen en overige apparatuur beslaan doorgaans maximaal 75% van het gepachte gebied, terwijl de ruimte die in beslag wordt genomen door windturbines nog aanzienlijk kleiner is.

Wanneer u met European Energy samenwerkt via 30-40-jarige huurovereenkomsten, kunnen wij u aantrekkelijke geïndexeerde betalingen aanbieden voor het gebruik van uw land voor onze wind- en zonne-energieprojecten.

Deze huurbetalingen bieden de zekerheid van inkomsten op lange termijn om uw huidige en toekomstige plannen te ondersteunen.

European Energy heeft een succesvolle staat van dienst in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van honderden MW’s aan zonne- en windprojecten. Bekijk onze bedrijfspresentatie, beschikbaar op onze corporate website, voor meer informatie over onze eerdere projecten.

Neem contact op met onze projectontwikkelaars als u uw land wilt verhuren aan European Energy voor een wind- of zonne-energieproject.

Doorgaans is de voorkeur dat uw land minimaal 10 hectare groot is, niet in de nabijheid van woonhuizen ligt en dicht bij een aansluitingspunt op het net ligt.

Als u niet genoeg land heeft, maar uw buurman is ook geïnteresseerd, dan werken wij graag samen met meerdere landeigenaren om aan het vereiste areaal te komen. We kunnen ook overwegen land te kopen.

Alle kosten in verband met de ontwikkeling zullen door ons worden gedekt. In het geval dat een project niet succesvol wordt ontwikkeld vanwege externe redenen, die een project tegen houden, zullen er geen kosten zijn voor u.

Zonne- en windprojecten vergen zeer weinig onderhoud. Doorgaans zullen er slechts een paar bezoeken per jaar zijn van een klein onderhoudsteam. Als er een storing optreedt, zal ons systeem voor bewaking op afstand onmiddellijk ons interne asset management team waarschuwen, dat de nodige actie zal ondernemen om het probleem op te lossen.

Tijdens het hele proces zult u het land kunnen blijven bewerken zoals u wilt, zodat uw inkomen niet wordt aangetast.

Ons team zal het gehele ontwikkelingsproces van begin tot eind beheren, zodat u altijd weet met wie u te maken heeft. Als u specifieke wensen heeft met betrekking tot de manier waarop de site wordt ontwikkeld, laat het ons dan in het begin weten en wij zullen proberen ervoor te zorgen dat hieraan wordt voldaan.

Verderop op deze pagina ziet u een illustratie van de gebruikelijke fasen die een wind- of zonneproject doorloopt.

Neem contact op met de Nederlandse project managers

Simon Gerling

Head of Business Unit, Nederland

(+45) 50 32 14 67

Daan van Vulpen

Senior Project Manager

(+31) 61 37 29 31 1

Harry Laurent

Senior Project Developer

(+31) 61 13 58 86 0

Rik de Jong

Senior Project Developer

(+31) 65 35 91 25 8