Jump to content

DOE MEE

Omgeving+

Onze Visie

OmgevingPlus+

Een project met meerwaarde voor de hele omgeving Zonneparken leveren een positieve bijdrage aan de samenleving doormiddel van goedkope, groene stroom. Wij willen dat onze zonneparken ook in de directe omgeving een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Zo beschermen onze zonneparken natuurgebieden door als bufferzone op te treden, helpen onze zonneparken boeren aan de finaniciële stabiliteit, die nodig is om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en profiteren omwonenden door de ondersteuning van lokale initiatieven. Zo werken onze zonneparken voor iedereen. Lokale belanghebbenden weten beter dan wie dan ook welke impuls de omgeving kan gebruiken. Daarom zit iedereen vanaf het begin aan tafel.

Landeigenaar

Omwonenden

Lokale energie coöperatie

Gemeente

European Energy

Energie Coöperatie

Lokale samenwerking, lokaal eigendom

Wij zien het belang van samenwerking met een lokale energie coöperatie. Lokale energie coöperaties kunnen in onze zonneparken deelnemen vanaf de ontwikkelingsfase en met risico mee ontwikkelen of tijdens de exploitatiefase, wanneer het risico lager is, het volledige of een deel van het zonnepark uitbaten.

European Energy

Betrouwbare partner

Wij zijn een professionele ontwikkelaar met een ondernemende “doener” mentaliteit. Met ervaring op wereldwijde schaal financieren, ontwikkelen, bouwen én beheren wij hernieuwbare energie projecten waarbij de ontwikkelingskosten- en risico’s door ons worden gedragen. Het belang van alle lokale stakeholders wordt bij de ontwikkeling van onze projecten in acht genomen om tot een resultaat te komen in het voordeel van iedereen.

Neem contact op

Neem contact op met de Nederlandse project managers

simon-2

Simon Gerling

Manager – Business Development

(+45) 50 32 14 67

Daan van Vulpen

Manager – Project Development

(+31) 61 37 29 31 1

harry

Harry Laurent

Senior Projectontwikkelaar

(+31) 61 13 58 86 0

rik-2

Rik de Jong

Senior Projectontwikkelaar

(+31) 65 35 91 25 8

giel-2

Giel Jan de Gelder

Projectontwikkelaar

davide-3

Davide Ciccolella

Acquisitie Manager

(+31) 61 99 25 28 9