Jump to content

DOE MEE

Omgeving+

Onze Visie

OmgevingPlus+

Een project met meerwaarde voor de hele omgeving Zonneparken leveren een positieve bijdrage aan de samenleving doormiddel van goedkope, groene stroom. Wij willen dat onze zonneparken ook in de directe omgeving een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Zo beschermen onze zonneparken natuurgebieden door als bufferzone op te treden, helpen onze zonneparken boeren aan de finaniciële stabiliteit, die nodig is om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en profiteren omwonenden door de ondersteuning van lokale initiatieven. Zo werken onze zonneparken voor iedereen. Lokale belanghebbenden weten beter dan wie dan ook welke impuls de omgeving kan gebruiken. Daarom zit iedereen vanaf het begin aan tafel.

Landeigenaar

Omwonenden

Lokale energie coöperatie

Gemeente

European Energy

Neem contact op met de Nederlandse project managers

Simon Gerling

Head of Business Unit, Nederland

(+45) 50 32 14 67

Daan van Vulpen

Senior Project Manager

(+31) 61 37 29 31 1

Harry Laurent

Senior Project Developer

(+31) 61 13 58 86 0

Rik de Jong

Senior Project Developer

(+31) 65 35 91 25 8