Jump to content

ONS DOEL

Lokale projecten met de grootst mogelijke waarde voor de omgeving

2004 opgericht

Positieve energie sinds 2004.

Groeiend team

Begin 2023 bestaat European Energy A/S uit ca. 550 collega’s.

Op dit moment zijn wij een groeiend team van 7 enthousiaste collega’s, met verschillende achtergronden, die onze projecten in Nederland ontwikkelen. Dit is exclusief onze zeer gewaardeerde collega’s uit de support functies in Kopenhagen, zoals Asset Management, PPA, PtX, EPC, GIS, Finance, Transaction Services, HR, IT, etc.

Vestiging

Binnen onze Nederlandse tak werken wij als hybride team vanuit ons internationale hoofdkantoor in Kopenhagen en onze Nederlandse vestiging in Utrecht. Bij elk project zijn wij lokaal aanwezig en aanspreekbaar – op locatie of op kantoor.

Van projectidee tot bouw

Dit is European Energy

Vooronderzoek

Het uitgangspunt voor elk van onze projecten is een uitgebreide haalbaarheidsanalyse door ons eigen team van GIS-specialisten om de meest geschikte wind- en zonnepark locaties te identificeren. Wij kiezen alleen de best mogelijke locaties om het risico te minimaliseren dat we op een later moment tegen ruimtelijke problemen aanlopen. Zodra wij een geschikte locatie hebben geïdentificeerd, en deze ook voldoet aan de financiële haalbaarheidscriteria, gaan wij in gesprek met de betrokken agrariërs en landeigenaren om via één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten de basis voor het project te leggen.

Participatie en vergunning

Als deel van ons Omgeving Plus voorstel gaan wij een participatie proces in met de omgeving en voeren wij een nauwe dialoog met alle betrokken belanghebbenden om het wind- of zonnepark ruimtelijk vorm te geven en het juiste parkconcept uit te werken, de bijbehorende onderzoeken te doen en vergunningen te verkrijgen.

Bouw

Als een van de weinige ontwikkelaars in de markt staan wij achter de bouw van onze projecten en realiseren deze ook zelf. Dit doen wij zodra de rechten en vergunningen zijn veiliggesteld en de inkoop, stroomafname en financiering gereed zijn. Wij hebben een goede staat van dienst in het aansturen van aannemers en leveranciers ter plaatse.

Netaansluiting

Als onderdeel van ons ontwikkelingswerk en het bouwproces zorgen wij voor de netaansluiting van het zonne- of windpark in afstemming met de netbeheerder. Als de netaansluitingsmogelijkheden door congestie op het elektriciteitsnet beperkt zijn, werken wij samen met onze collega’s uit Denemarken aan alternatieve- of aanvullende oplossingen voor een efficiënt gebruik van de opgewekte stroom door bijvoorbeeld cable pooling met nabij gelegen stroomproducenten, lokale microgrids en energieopslag in de vorm van batterijen of waterstof en e-methanol.

Stroomafname – SDE & PPA

Op de korte termijn gaan wij ervan uit dat onze zonne- en windparken van de nog bestaande SDE subsidieregeling kunnen profiteren. Dit is de makkelijkste en meest economische manier om de opgewekte stroom te verkopen. Tegelijkertijd werken wij toe naar het haalbaar maken van onze projecten zonder subsidies. Hiervoor werken wij samen met onze collega’s uit ons PPA team aan stroomafnameovereenkomsten of zogenaamde Power Purchase Agreements (PPA’s). Dit zijn langetermijncontracten voor energielevering tegen een vaste prijs, die de levering van hernieuwbare energie van onze parken aan een bedrijf garanderen en het ons mogelijk maken ook bankfinanciering bij onze projecten te betrekken. In sommige gevallen kan het voor ons ook voordelig zijn om geen PPA af te sluiten en de opgewekte stroom als een onafhankelijke stroomproducent te verkopen.

Mogelijke eigendomsoverdracht

Ons uitgangspunt is om eigenaar te blijven van onze wind- en zonneparken en deze te blijven beheren samen met ons bestaande portfolio aan projecten. In het geval dat wij een park samen met een energiecoöperatie ontwikkelen en bouwen bieden wij de coöperatie na de finalisatie van de bouw het verkoopsrecht van onze aandelen in het park om zo 100% lokaal eigendom mogelijk te maken. In andere gevallen zou het kunnen dat wij ons park aan een langetermijninvesteerder verkopen, die bijvoorbeeld pensioenfondsen van Nederlandse of Europese burgers op een duurzame manier wil investeren. Dit opent voor ons de mogelijkheid om ons geld te gebruiken voor nieuwe, meer risicohoudende ontwikkelingsprojecten waar wij geen bankfinanciering voor kunnen verkrijgen.

Asset Management

Wij beschouwen het beheer van hernieuwbare energieparken als een kernonderdeel van onze activiteiten. Dit omvat volledige vermogensbeheerdiensten, geleverd door in-house competenties in de technische, commerciële en financiële aspecten van het beheer van hernieuwbare energieparken.

37 nationaliteiten

Wij zijn een Deens bedrijf dat wereldwijd opereert, met onze eerste projecten in Duitsland. Sinds 2021 is European Energy ook actief in Nederland. Wij hebben altijd veel waarde gehecht aan een diverse cultuur met collega’s van over de hele wereld.

3.2 miljoen ton CO2

Sinds 2004 heeft European Energy de planeet 3,2 miljoen ton CO2 bespaard.

245.000 bomen

In 2021 hebben wij 245.000 bomen geplant als omheining rond onze zonneparken.

Onze partners

Lidmaatschappen

NWEA

NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.

Holland Solar

Holland Solar is sinds 1983 dé branchevereniging voor alle bedrijven die actief zijn in de Nederlandse Zonne-energiesector. Holland Solar zorgt er samen met haar leden voor dat de sector op een duurzame manier kan blijven groeien.

Zon in Landschap

Het Nationaal Consortium Zon in Landschap is sinds begin 2018 actief om partijen die zich bezighouden met zon in landschap bijeen te brengen om tot een betere afstemming te komen en een beter zicht op de (nabije) toekomst te krijgen.

Neem contact op met de Nederlandse project managers

simon-2

Simon Gerling

Manager – Business Development

(+45) 50 32 14 67

Daan van Vulpen

Manager – Project Development

(+31) 61 37 29 31 1

harry

Harry Laurent

Senior Projectonwikkelaar

(+31) 61 13 58 86 0

rik-2

Rik de Jong

Senior Projectonwikkelaar

(+31) 65 35 91 25 8

giel-2

Giel Jan de Gelder

Projectontwikkelaar

davide-3

Davide Ciccolella

Acquistion Manager

(+31) 61 99 25 28 9

FAQ

Wij ontwikkelen, bouwen en exploiteren grootschalige zonneparken op land en windparken op land en op zee. Wij zijn ook een van de eerste bedrijven ter wereld die actief zijn op het gebied van Power-to-X en energieopslag.

European Energy is opgericht in 2004 door de Denen Knud Erik Andersen en Mikael D. Pedersen met de bedoeling om Europa op energiegebied onafhankelijk te maken. Dit is de reden achter de naam “European Energy”. Wij zijn nog steeds bezig met die missie, terwijl wij tegelijkertijd streven naar een fossielvrije samenleving.

Wij hebben projecten in het grootste deel van Europa, in de VS, Australië en in Brazilië. In totaal ontwikkelen wij projecten in meer dan 15 landen over de hele wereld.

Wij zijn een gerenommeerd Deens bedrijf met een creatieve denkwijze aan de basis. Samen met onze partners maken wij oplossingen mogelijk en realiseren wij onze doelstellingen. Wij zijn ervaren op het gebied van zonne- en windenergie en wij nemen de meest gekwalificeerde mensen aan. Bij European Energy zijn we met meer dan 30 nationaliteiten en we werken vanuit ons hoofdkantoor in Kopenhagen in nauwe samenwerking met onze lokale kantoren.

Wij werken alleen met technologieën die de overgang naar een fossielvrije samenleving ondersteunen. Wij geloven in energieonafhankelijkheid en energie uit hernieuwbare energiebronnen. We verenigen energiesystemen en we zijn recent actief geworden op het gebied van Power-to-X, waar we het eerste groene schip voor Maersk van e-methanol brandstof zullen voorzien.

In 2021 hebben wij direct en indirect 768 voltijdsequivalenten aan banen gecreëerd. Wanneer wij een project ontwikkelen en bouwen, zorgen wij voor lokale banen in het gebied tijdens de bouw.