Jump to content

WIE WIJ ZIJN

European Energy is een wereldwijde speler, opgericht in Denemarken in 2004

HERNIEUWBARE ENERGIE AAN MILJOENEN MENSEN SINDS 2004

Wij zien nieuwe ideeën voor fossielvrije elektrificatie

Wij werken in hoog tempo aan het stimuleren van de energietransitie, waarbij we bedrijven en gemeenschappen betrekken en hen vervolgens inspireren om fossielvrije elektrificatie te omarmen. Elke dag strijden we tegen klimaatverandering – en stap voor stap boeken we succes.

2004 opgericht

European Energy is opgericht in Denemarken in 2004 door Knud Erik Andersen en Mikael D. Pedersen.

~500 werknemers

Eind mei 2022 hadden wij ongeveer 400 werknemers en we verwachten in 2023 snel verder te groeien met minimaal 100 nieuwe collega’s.

+15 kantoren

Wij hebben kantoren in meer dan 15 landen en streven ernaar lokale kantoren te openen in de markten waar wij bouw- en exploitatieprojecten hebben.

Van projectidee tot bouw

Dit is European Energy

Onderzoek

Wij verwerven de gronden/projectrechten via onze eigen greenfieldactiviteiten, of via ontwikkelingsovereenkomsten met lokale partners. De belangrijkste waardebepalingen en het risicoprofiel van het project worden beoordeeld, en er wordt alleen vooruitgang geboekt als het project geacht wordt voldoende potentieel te hebben om aan de financiële criteria te voldoen.

Ontwikkeling

Wij vragen de nodige vergunningen aan om het project te realiseren. Dit omvat ook het uitvoeren van een aantal studies en analyses. We zorgen er daarnaast voor dat we een netaansluitingsovereenkomst krijgen waarmee we de elektriciteit aan het net kunnen leveren. Ook wordt de opbrengst van het project onderzocht en wordt een business case voor het project opgezet.

Bouw

Wanneer de rechten en vergunningen zijn veiliggesteld en de inkoop, afname en financiering gereed zijn, beginnen wij met de bouw van het project. Wij hebben een goede staat van dienst in het aansturen van aannemers en leveranciers ter plaatse.

Netaansluiting

Als laatste stap van het bouwproces sluiten wij het energiepark aan op het net dat de hernieuwbare energie levert.

Power Purchase Agreement

Tegenwoordig kiezen steeds meer bedrijven voor een stroomafnameovereenkomst of een zogenaamde Power Purchase Agreement (PPA). Dit zijn langetermijncontracten voor energielevering tegen een vaste prijs, die de levering van hernieuwbare energie van een energiepark aan een bedrijf garanderen. PPAs worden vaak gesloten voordat de bouw van een project begint – ze kunnen echter ook worden gesloten nadat een project van start is gegaan en op het net is aangesloten. Op andere momenten kan het voor ons voordelig zijn om eigenaar te blijven van een energiepark en de hernieuwbare energie te verkopen als een onafhankelijke stroomproducent.

Verkoop

Wij beoordelen elk project afzonderlijk en houden daarbij nauwgezet rekening met risico- en opbrengstprofielen. In sommige gevallen verkopen wij het energiepark aan langetermijninvesteerders tegen de optimale prijs. Vaak blijven wij het energiepark voor de investeerder beheren om de productie te optimaliseren en de exploitatiekosten te minimaliseren.

Asset Management

Wij beschouwen het beheer van hernieuwbare energieparken als een kernonderdeel van onze activiteiten. Dit omvat volledige vermogensbeheerdiensten, geleverd door in-house competenties in de technische, commerciële en financiële aspecten van het beheer van hernieuwbare energieparken.

Operationeel

Wij leveren ook beheer- en onderhoudsdiensten voor zonne-installaties, waaronder gepland preventief onderhoud, correctief onderhoud, technische ondersteuning en toezicht op de installatie.

Power-to-X

Wij commercialiseren een productietechnologie die groene e-methanol produceert tegen concurrerende prijzen. De productie is gebaseerd op hernieuwbare energie uit onze wind- en zonneparken en CO2 uit bioafval. Als onderdeel van het proces maken we gebruik van elektrolyse om groene waterstof te produceren door water te splitsen.

Verwarming

Wij zetten natuurlijke energie en energie uit afval om in bruikbare verwarming. De warmtepompen voorkomen en minimaliseren verspilde energiestromen door koelingsoplossingen te bieden en door de hernieuwbare energie van onze wind- en zonneparken om te zetten in verwarmingsoplossingen.

30 nationaliteiten

Wij zijn een Deens bedrijf dat wereldwijd opereert, met onze eerste projecten in Duitsland. Sinds 2021 is European Energy ook actief in Nederland. Wij hebben altijd veel waarde gehecht aan een diverse cultuur met collega’s van over de hele wereld.

3.2 miljoen ton CO2

Sinds 2004 heeft European Energy de planeet 3,2 miljoen ton CO2 bespaard.

245.000 bomen

In 2021 hebben wij 245.000 bomen geplant als omheining rond onze zonneparken.

Neem contact op met de Nederlandse project managers

Simon Gerling

Head of Business Unit, Nederland

(+45) 50 32 14 67

Daan van Vulpen

Senior Project Manager

(+31) 61 37 29 31 1

Harry Laurent

Senior Project Developer

(+31) 61 13 58 86 0

Rik de Jong

Senior Project Developer

(+31) 65 35 91 25 8